Reference

Balon za fudbal “SPORT MAGIC” – Novi Sad

Teren za fudbal sa veštačkom travom(balon): 841 m2

Sportski Centar “ALBATROS” – Novi Sad

Dva terena za fudbal s veštačkom travom: 1925 m2

Balon za fudbal “ARENA” – Podgorica, Crna Gora

Teren za fudbal sa veštačkom travom: 800 m2

Balon za fudbal “MAXIMUM EFFECT” – Beograd

Teren za fudbal sa veštačkom travom: 610 m2

Sportski Centar “SUNRISE” – Šabac

Teren za fudbal sa veštačkom travom: 800 m2

Balon za fudbal “DRIM TIM” – Niš

Teren za fudbal sa veštačkom travom: 720 m2

Balon za fudbal “IMPERIJA SPORT ” – Beograd

Teren za fudbal sa veštačkom travom: 500 m2

Balon za fudbal “TOP HILL” – Kraljevo

Teren za fudbal sa veštačkom travom: 654 m2

Balon za fudbal “MULTIPLEX ARENA” - Subotica

Teren za fudbal sa veštačkom travom: 876 m2

Balon za fudbal “ARENA SPORT ” – Kragujevac

Teren za fudbal sa veštačkom travom: 1032 m2

Sportski Centar “MATIĆ“ - Ub

Teren za fudbal sa veštačkom travom: 7848 m2

Fudbalski Klub “DINAMO” – Pančevo

Teren za fudbal sa veštačkom travom: 1215 m2

Sportski Centar “SPORT LAND” – Novi Sad

Dva terena za fudbal s veštačkom travom: 2120 m2

Balon za fudbal ”SOCCER CITY” – Jelav,Loznica

Teren za fudbal sa veštačkom travom: 648 m2

Sportski Centar “PODINA” – Soko Banja

Teren za fudbal sa veštačkom travom: 870 m2