• VEŠTAČKA TRAVA ZA SPORT
  • DEKORATIVNA TRAVA - SPECIJALNA PONUDA U NAŠOJ MALOPRODAJI

VEŠTAČKA TRAVA / VJEŠTAČKA TRAVA

UMJETNA TRAVA / VEŠTAČKA TREVA

Veštačka trava za sport je postala nezamenljiva podloga za profesionalne
i rekreativne sportske terene, zbog odličnih karakteristika za igru
i ekonomske opravdanosti.

Fudbal, tenis, golf, hokej i ragbi su sportovi u kojima se najviše koristi veštačka trava. Za škole, hotele i firme je pogodna veštačka trava za više sportova, tzv. multisport varijanta. Za uređenje dečijih igrališta, restorana, kafića, terasa, balkona, dvorišta, bazena i drugih prostora, sve više se upotrebljava dekorativna veštačka trava.

Možemo izdvojiti nekoliko razloga koji daju prednost veštačkoj travi:
niska cena i lako održavanje, intenzivna i neograničena eksploatacija
(24h dnevno/365 dana godišnje), dug vek upotrebe, lep izgled i drugo.