BASIC JUTAgrass

Namena:
Multisport
Vlakno:
Polietilen - Fibrilirano
Visina vlakna:
20 mm
Finoća vlakna:
8.800 dtex
Debljina vlakna:
80 mikrona
Širina vlakna:
12 mm
Broj tafta / m2:
27.297
Broj vlakana / m2:
54.594
Boja:
Ispuna:
Kvarcni pesak