ESSENTIAL 25

Namena:
Dečija igrališta; Multisport
Vlakno:
Polietilen - Fibrilirano
Gustina tafta:
3/8"
Boja:
Finoća vlakna:
8.800 dtex
Broj tafta po dužini (na 10cm):
19
Broj vlakana / m2:
39.896
Visina vlakna:
25 mm
Ispuna:
Kvarcni pesak (0,3 - 0,8 mm)
Atesti:
EN 1176-1